ผลงานของเรา
ระบบจัดการเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อร้าน : No.77 ระบบ LAN + WiFi กองคลัง ทต.เจดีย์หลวง
ที่อยู่ร้าน : ทต.เจดีย์หลวง
วัน/เดือน/ปี : 24/9/2017
รายละเอียด : เนื่องจากมีปัญหาอินเตอร์เน็ตช้า เข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง เราได้แก้ไขโดยการเดินระบบ Lan และ wifi ใหม่ทั้งหมด รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ Mikrotik สำหรับบริหารจัดการอินเตอร์เน็ตให้ราบรื่น และใช้ Unifi ในการปล่อยสัญญาณ wifi


กลับหน้าหลัก